联系我们

联系我们


联系我们

 启扬展览.jpg


    启扬展览服务(上海)有限公司

    地址:上海市闵行区联航路1588号

    电话:+86 21 34316118

    传真:+86 21 34316118

    手机:+86-18721774063(微信同号)

    电邮:info@qiyangexpo.com.cn

    网址:www.evtms.cn


        

 1、手机微信扫码,添加好友进《热管理技术交流群》


         

2、微信公众号:EVTMS-CHINA,新技术新产品新资讯一手掌握!


                  Qiyang Exhibition Service (Shanghai) Co., Ltd

         Address: No.1588, Lianhang Road, Minhang District, Shanghai City 

         Tel: +86-021-34316118

         Fax: +86-021-34316118

         Email: chaijin@qiyangexpo.com.cn

         Mob:+86 18721774063 (Mr.Chai)